Piotr Kozanecki,
Bartosz Paturej,
Na styk

Projekt i skład książki Piotra Kozaneckiego i Bartosza Patureja Na styk.

Projekt okładki: KWK Promes