Robert Makłowicz, Dalmacja. Książka kucharska

Projekt graficzny i skład książki kucharskiej Roberta Makłowicza. Kolorystyka publikacji została zaczerpnięta z historycznego herbu Dalmacji umieszczonego na wyklejce. Uśmiechem w kierunku zamiłowania autora do historii są także dawne ryciny, ilustrujące wybrane przepisy.

Kroje pisma / Fonts: Magiel Pro (proj. Mateusz Machalski), Euclid Flex (proj. Swiss Typefaces)
Druk / Print: Colonel
Wydawca / Publishing house: Wysoki Zamek