Krzysztof Fedorowicz,
Zaświaty

Projekt okładki książki Zaświaty Krzysztofa Fedorowicza.